“Courses on the Relation Among Science, Religion and Philosophy from an Orthodox Christian Perspective”

2011 – 2013, ID 21455,  finanţat de 

 

Organizatori

Centrul de Cercetare Interdisciplinară în Religie, Filosofie şi Ştiinţă, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iaşi

Centrul de Dialog şi Cercetare în Teologie, Ştiinţă şi Filosofie, Facultatea de Teologie Ortodoxă „Patriarhul Iustinian”, Universitatea Bucureşti


Sub patronajul

Patriarhiei RomâneAvând în atenţie educaţia şi formarea continuă a profesorilor din învăţământul preuniversitar, proiectul reprezintă un demers pentru o receptare mai corectă a raportului dintre religie, filosofie şi ştiinţă în cadrul programelor şcolare din învăţământul liceal şi pentru diversificarea ofertei de pregătire continuă pentru profesori, studenţi, masteranzi şi doctoranzi.

 

 

Noutăţi

Conf.dr. Daniel Benga: Tipuri de spatii teofanice

Lucrare susţinută în cadrul Simpozionului Naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă“, ediţia a IV-a, cu tema „Realitatea şi semnificaţia...

 

Conf.dr. Constantin Stoenescu: “Cred ca” si “cred in” ca temeiuri ale cunoasterii practice

Lucrare susţinută în cadrul Simpozionului Naţional „Dialogul dintre teologie, filosofie şi ştiinţă“, ediţia a IV-a, cu tema „Realitatea şi semnificaţia...